آصلی نور اسمنين معناسي

عثمانليجه اسملر - آصلی نور اسمنين معناسي

Aslınur ismi osmanlıca olarak آصلی نور şeklinde yazılır.

Aslınur isminin osmanlica yazilislari

Aslınur:: آصلی نور

Aslınur osmanlıca nasıl yazılır? arap harfleri ile Aslınur adının yazılışı? Aslınur isminin arapça doğru gerçek yazılış şekli.

آصلی نور :: Aslınur ebced değeri: 387

آصلینور
elifsadlâmyenunvavra
1903010506200


تورکی اوغلان آدلاری - گؤزل تورک آدلاری و اونلارین معنی سی - تورکی قیز آدلاری - تورکجه اینسان آدلاری - عثمانليجه اسملر - آصلی نور اسمنين معناسي - تورکجه آدلارین آنلاميعثمانليجه املا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

شهرلر

اولكه‌لر